KAI FACT magazine

Đặc san|Fukuoka

FACT magazine No.12
Fukuoka
Fukuoka

Người dân Fukuoka luôn biết cách
vừa gìn giữ truyền thống vừa sẵn sàng đổi mới.

Thành phố Fukuoka nằm về phía Tây quần đảo Nhật Bản, được biết đến như “cửa ngỏ" Châu Á. Gần đây,
Fukuoka nỗ lực đẩy mạnh ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt luôn hoà nhịp cùng “hơi thở thời đại".

Fukuoka
Tạp chí KAI FACT đã đến thăm Fukuoka,
một vùng đất ấm áp luôn mở rộng
vòng tay chào đón mọi người.