KAI FACT magazine

Đặc san | Hanoi

FACT magazine No.02
Craftsmanship bridges the world
CRAFTSMANSHIP BRIDGES THE WORLD

Sản xuất chế tạo bắc cầu nối ra thế giới.

Hà Nội đang vươn mình mạnh mẽ. Thành phố có dân số khoảng 7,06 triệu người và...

PEOPLE IN THE FACTORY

Khí chất và niềm tự hào của người thợ thủ công Nhật Bản đã bám rễ ở Hà Nội.

Từ khu phố cổ Hà Nội đi về phía Bắc bằng ô tô khoảng 30 phút. ...

HANOI
HANOI Thành phố đan xen giữa cổ xưa và hiện đại,
từ thủ công mỹ nghệ truyền thống cho đến thời trang và nghệ thuật.
Thành phố Hà Nội có nền kinh tế không ngừng tăng trưởng,
tràn đầy sức sống tuổi trẻ.