KAI FACT magazine

Đặc san|Quảng Châu

FACT magazine No.15
Guangzhou
Chúng ta sẽ xây dựng thương hiệu Guangzhou từ bây giờ

Quảng Châu là một thành phố lớn phía Nam tương tự như Bắc Kinh và Thượng Hải.
Nền kinh tế Quảng Châu đã có nhiều tiến bộ lớn, nhưng sự sáng tạo trong văn hóa thì như thế nào?

Mặc dù văn hóa Quảng Châu chưa trở thành một trào lưu lớn,
nhưng ở đây đã dần xuất hiện nhiều khung cảnh sáng tạo,
nhờ có những con người thành thạo trong công việc ở mức độ bản thân họ cảm thấy hài lòng và
kết quả là gắn kết họ tìm thấy sự độc đáo của chính Quảng Châu.

PEOPLE IN THE COMPANY
PEOPLE IN THE COMPANY

Từ doanh số ổn định đến sự phát triển của chính họ,
KAI vận dụng thế mạnh đến từ việc gần gũi với thị trường và nhà sản xuất hợp tác.

Được thành lập vào năm 2008,
“Công ty TNHH kai R&D (Quảng Châu)” đảm đương kiểm soát,
phát triển chất lượng của thị trường nội địa Trung Quốc và
đã xây dựng được mối quan hệ tin cậy sâu sắc với các nhà sản xuất hợp tác.
Toàn đội tận dụng kiến thức này, đặt mục tiêu phát triển sản phẩm của chính họ từ Quảng Châu trong tương lai.
Bằng chính cách làm này,
giúp họ mang tiếng nói trực tiếp của thị trường Trung Quốc và gây kích thích cho phía Nhật Bản.
Đây sẽ là một tài sản vô giá đối với toàn bộ tập đoàn.

Guangzhou
Quảng Châu, tạo ra một nền văn hóa độc đáo.
Tạp chí KAI FACT đã đến thăm Quảng Châu,
một thành phố lớn ở miền nam Trung Quốc.