KAI FACT magazine

Đặc san|Osaka

FACT magazine No.09
Osaka
OSAKA

Môi trường thích hợp được phát triển từ các mối quan hệ nhân văn phong phú.

Người dân Osaka nổi tiếng với tính cách phong phú của họ.

Osaka
Osaka, thành phố của 'thương gia và tiếng cười' tại Nhật Bản
Với đặc điểm mang tính mạnh mẽ trái ngược với Tokyo,
Osaka sở hữu một số đa dạng độc đáo nhất của Nhật Bản.