KAI FACT magazine

Đặc san | Portland

FACT magazine No.01
Portland và tinh thần thủ công
PORTLAND

Portland và tinh thần thủ công

Thành phố có khoảng 600.000 dân. Thành phố này hoàn toàn không phải là một thành phố lớn,
nhưng vì sao nơi đây luôn được lựa chọn là “Thành phố đáng sống nhất nước Mỹ”.