KAI FACT magazine

Đặc san|Hong Kong

FACT magazine No.07
Hong Kong
HONG KONG

Một thành phố đang tìm kiếm những sự tươi mới như Hồng Kông không ngại thay đổi.

Tương lai Hồng Kông hướng tới khi tiếp nhận sự sáng tạo từ khắp nơi trên thế giới.

Hong Kong
Tinh thần tràn đầy năng lượng, chấp nhận mọi thử thách đã sản sinh ra một đô thị với sức sáng tạo chói sáng từ một môi trường đa dạng. Hồng Kông đã tận dụng nội lực bản thân để trưởng thành vượt bậc.